Redukcja stresu długotrwałegoTechniki redukcji stresu długotrwałego

Jeśli znajdujesz się w stanie długotrwałego stresu bardzo ważne jest, aby redukować napięcie utrzymujące się w ciele i pozbywać się negatywnej energii generowanej przez stres. Warto zastanowić się nad poprawą efektywności swoich działań oraz próbą zmiany nastawienia, podejścia bądź postawy wobec problemu, trudności, z którą się stykamy. Istotna jest również modyfikacja lub zmiana trybu życia. Warto? Jasne, że jest to warte zachodu. Po co aż tyle wysiłku? Aby nie zachorować, nie wyniszczyć organizmu i nie spalić się emocjonalnie…

Oprócz stosowania metod wymienionych w dziale „Techniki redukcji stresu” zastanów się nad pewnymi aspektami Twojego życia. Być może zmiana w jednym lub kilku obszarach jest tą zmianą, której potrzebujesz, aby pełniej cieszyć się życiem.

Zarządzanie sobą w czasie

Umiejętność efektywnego zarządzania czasem, pomaga w kontrolowaniu swoich aktywności i działań. Główną zasadą jest koncentrowanie się na rezultatach działań, a nie na samych działaniach. Opanowanie tej umiejętności sprzyja łatwości w oszacowaniu wartości swojego czasu i lepszym jego wykorzystywaniu, koncentrowaniu się na priorytetach, planowaniu swoich działań z uwzględnieniem horyzontu czasowego, a w konsekwencji - zwiększeniu zadowolenia ze swojej obecnej aktywności i roli zawodowej i życiowej, większemu poczuciu sprawowania kontroli nad własnym życiem czy lepszej jakości wypoczynku i czasu wolnego.

Postawa, nastawienie i wartości życiowe w redukcji stresu

Postawa wobec życia. Jeżeli wykazujesz negatywne, nieprzychylne nastawienie wobec innych, sprzyja to napięciu, stresom, poczuciu wyalienowania i irytacji. Jeżeli natomiast przejawisz przyjazną postawę, potrafisz czerpać radość i zadowolenie z każdej sytuacji. Również ludzi postrzegasz jako bardziej współpracujących, przyjaznych i czerpiesz satysfakcję z kontaktu z nimi.

Przestrzeń dla siebie i swoich decyzji

Właściwy dystans wobec spraw – często ulegając stresowi tracimy właściwą perspektywę i dystans. To co było kiedyś nieistotne rośnie do rangi problemu. Im bardziej o tym myślimy, tym gorzej. Konsekwencją takiego „nakręcania się” jest wzrost napięcia, stres, co dodatkowo przysparza nam zmartwienia i sprawia, że zaczynamy wierzyć, że nie da się wyjść z aktualnej sytuacji. Natomiast jeżeli przejawiasz pozytywne nastawienie wobec życia, dostrzegasz dobre strony każdej sytuacji, jesteś w znacznie mniejszym stopniu podatny na stres. Doświadczasz mniej zmartwień, lepiej wypoczywasz, śpisz, cieszysz się życiem. Postaraj się spojrzeć na sytuacje i ludzi, którzy Cię otaczają przyjaźniej, ich oczami, dzięki temu łatwiej Ci będzie nabrać dystansu wobec spraw.

Problem, trudność czy wyzwanie?

Przeanalizuj sytuację, w której się znalazłaś/łeś: Czy rzeczywiście jest to problem? Czy ktokolwiek inny doświadcza lub doświadczał tego problemu/trudności? Czy potrafisz temu sprostać? Jeżeli problemów jest kilka, czy potrafisz wyodrębnić priorytety? Jeśli potrafisz sprostać tej trudnej sytuacji, czy potrafisz potraktować tę sytuację jako wyzwanie, w którym chcesz się sprawdzić?

Czasem radzi się osobom, aby w swoim wewnętrznym słowniku wykreśliły słowo „problem” i zastąpiły je słowem „wyzwanie”. Podejmując wyzwanie, mając określone cele i kroki do jego osiągnięcia koncentrujesz się na wyniku, nie na myśleniu czy samym działaniu. Nie stoisz w miejscu, ale się rozwijasz.

Cele, priorytety, działanie w stresie

Lista priorytetów i plan działania – pomoże Ci skupić się na celu i dobrze zarządzać swoim czasem. Rób plany na dzień, miesiąc, rok – krótkofalowe i długofalowe. Myśl o tym, dokąd dążysz, co jest dla Cienie ważne, najważniejsze, nieistotne? Jakie wartości w życiu wyznajesz? Dzięki temu odzyskach poczucie sprawstwa, kontroli nad własnym życiem i działaniami. Dzięki określeniu priorytetów możesz określić zadania, które stoją przed tobą, jeżeli są bardzo złożone- podziel je na mniejsze części i uporządkuj je według stopnia ważności - uzyskasz precyzyjny plan działania. Jeśli w trakcie podejmowanych działań stwierdzisz, że cele uległy zmianie, albo to co było ważne już ważne nie jest, zmień plan, bądź elastyczny i niech Twoje plany także będą elastyczne.

Sztuka odpuszczania. Poczucie kontroli w stresie długotrwałym

Poczucie kontroli, motywacja, konsekwencja i silna wola - Świadomość braku kontroli nad swoim życiem jest nieprzyjemna i wywołuje napięcie. Przyczyną tego stanu rzeczy może być niechęć do określania swoich priorytetów, celów czy planowania zadań. Jeśli jednak zgodnie z punktem powyżej określiłeś, je i masz już plan działania najważniejsze jest to, aby zacząć ten plan realizować. Wizja osiągnięcia upragnionego celu powinna nas motywować do działania, dlatego cele powinny być dla nas dość ambitne, a jednocześnie atrakcyjne. Jeśli któreś z zadań cząstkowych nam się nie powiedzie może przyjść zniechęcenie, jednak utrzymanie wysokiej motywacji, konsekwencja w działaniu jest tu niezwykle ważna.

Odżywianie się a stres

Zdrowa dieta – ważne, aby zadbać o zdrowie, racjonalnie się odżywiać. Są osoby, które pod wpływem stresu jedzą więcej, a są takie, którym stres odbiera wręcz apetyt. Ważne, aby uświadomić sobie, żeby odżywiać się regularnie, najlepiej co 3-4 godziny i dostarczać organizmowi niezbędne witaminy, składniki mineralne i odżywcze. Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, gotuj ze znajomymi, dziećmi, potraktuj to jako zabawę i potraktuj jako technikę redukcji stresu.

Aktywność fizyczna i endorfiny redukują stres

Aktywny tryb życia i wypoczynek – jeśli czujesz, że nie dla Ciebie intensywny wysiłek fizyczny w postaci siłowni, zajęć fitness, spróbuj chociaż regularnie spacerować lub maszerować. Jeśli masz dzieci wolny czas organizuje na zabawach na świeżym powietrzu, czynnie i aktywnie. Jeśli pogoda nie sprzyja zawsze możecie wspólny czas spędzić grając w karty lub gry planszowe. Bądź aktywny – każda aktywność rozładowuje napięcia, a spędzanie aktywnie czasu ze znajomymi i rodziną sprzyja podtrzymaniu/nawiązaniu bliższych relacji gwarantujących wsparcie w trudniejszych chwilach.

EEG Biofeedback a kontrola poziomu stresu

To rodzaj terapii, forma biofeedbacku, czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego. To forma treningu wykorzystująca urządzenie złożone z szeregu elektronicznych czujników, które służą zarówno do pomiaru poziomu stresu, jak i treningu koncentracji i uwagi. Klient świadomie wpływa na zakres wytwarzanych przez siebie fal mózgowych, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.
EEG Biofeedback pomaga w kontroli poziomu stresu. Dzięki opracowanym scenariuszom i grom treningowym uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio się zrelaksować, a tym samym radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Dlatego też trening eeg biofeedback służy sportowcom, menedżerom, przedstawicielom handlowym, osobom zarządzającym dużymi zespołami pracowników, gdyż wpływa pozytywnie na efektywność w pracy z jednoczesną relaksacją i redukcją wewnętrznego napięcia i sprzyja wzrostowi kreatywności.

Zapraszam do współpracy, Maja Kornel

error: Treść jest chroniona !!