Jak zmierzyć poziom stresu?Istnieje szereg testów i zestawów do samobadania określających np. naszą podatność na stres, czynniki, które wywołują u nas stres oraz jak wiele sytuacji stresujących spotyka nas w życiu. Poniżej krótki opis wymienionych narzędzi. Zapraszamy na szkolenia i konsultacje, w trakcie których wykorzystywane się niniejsze testy.

Osobowość typu A i B

Typ A angażuje się bardzo mocno w pracę, ma tendencje do rywalizowania z innymi, trudności z przekazywaniem zadań innym i nie zawsze rozumie tych, którzy nie poświęcają się zawodowym obowiązkom w równie dużym stopniu. Osoby tego typu są najbardziej narażone na różne skutki stresu, włącznie z atakami serca.

Typ B jest przeciwieństwem typu A. Potrafi się relaksować, znaleźć "złoty środek" pomiędzy wymaganiami życia zawodowego i osobistego, nie tłumi negatywnych uczuć, nie rywalizuje, dba o zdrowe relacje z innymi ludźmi. Jest mniej narażony na występowanie negatywnych skutków stresu.

Czynniki stresujące i obszary trudności (Stresonariusz)

Test składa się z 40 pytań, a uzyskane odpowiedzi i analiza wyników służy do określenia obszaru życia zawodowego bądź osobistego, w którym pojawia się najwięcej sytuacji stresowych. Osoba badana określa swoje obszary trudności np. wykorzystywanie zasobów w pracy, wykorzystanie czasu, konflikty, sprawność organizacji/firmy, emocje, motywy własnego działania, relaks i korzystanie z czasu wolnego, dbałość o własne zdrowie.

Kwestionariusz zmian życiowych

"Skala wskaźników zmian życiowych” opracowana przez T.Holmesa i jego współpracowników, którzy wykazali zależność między zaistniałymi niedawno zmianami w życiu człowieka a chorobami i dolegliwościami zdrowotnymi Określili stopień prawdopodobieństwa zapadnięcia na poważną chorobę, związaną z występowaniem zmian życiowych (37 %, 51 %, 79 %). Test składa się z 43 pytań.

error: Treść jest chroniona !!