Jak objawia się stres?


Różne osoby w odmienny sposób reagują na jedną i tę samą sytuację. To, co dla jednej osoby nie stanowi żadnego problemu, dla drugiej może być trudne i może wywoływać napięcie. Każdy z nas jest inny i ma inne doświadczenia życiowe (osobiste i zawodowe) i dlatego reakcja na daną sytuację oraz sposób radzenia sobie ze stresem jest różna i pośrednio związana z indywidualnymi możliwościami człowieka.

Fazy reakcji na stres - Stadia reakcji na stres:

 • Stadium reakcji alarmowej (faza mobilizacji)

  Organizm reaguje na działanie stresora (szkodliwego czynnika). Osoba się mobilizuje i stara się wykorzystać najlepiej potencjał i możliwości, które posiada. Występuję zmiany biochemiczne – wzrasta temperatura, ciśnienie, adrenalina i emocje oraz lepiej funkcjonują procesy poznawcze, jak uwaga, czy pamięć, co sprzyja pozytywnie podejmowanym przez osobę działaniom, gdyż są one wtedy bardziej efektywne.

 • Stadium odporności (faza adaptacji)

  Osoba przyzwyczaja się, adaptuje do sytuacji stresowej, jeśli trwa ona dłużej. Organizm się uodparnia na stresor, emocje opadają, a procesy poznawcze i fizjologiczne wracają do normy. By poradzić sobie z trudną sytuacją osoba koncentruje się na problemie i jego rozwiązaniu.

 • Stadium wyczerpania (faza destrukcji)

  Jeśli sytuacja stresowa nadal trwa, negatywny czynnik nadal oddziaływuje na osobę, a towarzyszą temu rosnące wciąż emocje i frustracja, osoba osiąga punkt, w którym traci wytworzoną w poprzedniej fazie odporność na stresor. Następuje sytuacja, w której osoba traci efektywność działań, a zaczyna przejawiać zachowania destruktywne, np. tracimy zdolność samokontroli, podejmowania racjonalnych decyzji, pamięć. Konsekwencją tego stanu jest wyczerpanie organizmu, które w dalszej perspektywie może prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet śmierci


Stres przejawia się w:

 • reakcjach fizjologicznych organizmu,
 • reakcjach emocjonalnych i zachowaniu,
 • reakcjach intelektualnych.

Reakcje fizjologiczne na stres:

 • wyostrzenie zmysłów (nadwrażliwość na bodźce),
 • rozszerzenie źrenic,
 • podwyższone ciśnienie,
 • szybki oddech,
 • suchość w ustach,
 • przyspieszone bicie serca,
 • zwiększenie wydzielania adrenaliny,
 • pocenie się,
 • szybkie spalanie,
 • uczucie zimna/dreszcze,
 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, zaburzenia trawienia),
 • brak apetytu/objadanie się,
 • ból brzucha,
 • ból głowy/migrena,
 • ból w klatce piersiowej,
 • trudności w oddychaniu,
 • bóle mięśni (napięcie),
 • "gęsia skórka", wysypka,
 • zaczerwienie lub bladość ciała,
 • drżenie rąk.

Reakcje emocjonalne na stres przejawiające się w zachowaniu:

 • strach, lęk,
 • niepokój,
 • chwiejność emocjonalna,
 • nieufność,
 • uczucie zmęczenia,
 • obniżenie nastroju, pesymizm,
 • drażliwość, niecierpliwość,
 • płaczliwość,
 • jąkanie się,
 • milczenie lub gadatliwość, szybkie tempo mówienia ("słowotok"),
 • zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, sen nie przynoszący wypoczynku, bezsenność),
 • impulsywność/wybuchowość,
 • malkontenctwo/narzekanie,
 • gniew, agresja, autoagresja (samookaleczenie, próby samobójcze),
 • nadużywanie leków i używek,
 • tiki, nerwowe ruchy, nadmierna ekspresja,
 • unikanie kontaktów z ludźmi lub prowokowanie konfliktów i kłótni,

Reakcje intelektualne na stres:

 • zaburzenia procesów poznawczych (spostrzegania, uwagi),
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia pamięci,
 • "gonitwa myśli",
 • uczucie pustki w głowie,
 • zaburzenia wartościowania (oceny sytuacji),
 • zaburzenia podejmowania decyzji,
 • obniżona efektywność i tempo pracy,
 • zaburzenia samokontroli i obniżenie samooceny,
 • nieracjonalność myślenia,
 • poczucie bezsilności,
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • niższa tolerancja wobec innych ludzi,
 • wyraźne ograniczenie w postrzeganiu świata i jego złożoności.

W niektórych przypadkach dochodzi do SOMATYZACJI. Długotrwały stres obniża ogólną odporność naszego organizmu i zaczyna nam szkodzić. Osoba nie potrafi racjonalnie podejmować decyzji,, rozwiązać problemu i dochodzi do sytuacji, w której na podłożu psychologicznym pojawiają się dolegliwości z fizjologicznej strony organizmu. Wynikiem stresu mogą więc być: choroba wieńcowa, nadciśnienie, wrzody żołądka, nowotwory , depresja, alergia, udar, zawał serca, wylew, astma, cukrzyca, reumatyzm, bóle mięśniowe, infekcje wirusowe i bakteryjne.

Zapraszam do współpracy, Maja Kornel

error: Treść jest chroniona !!