Proces Zmiany Osobistej


Proces zmiany osobistej przechodzi każda osoba, przynajmniej raz w życiu, w różnych okresach jej życia. Nieraz jest to wynik zmiany w pełnionej roli zawodowej lub życiowej, często wynika z wewnętrznej potrzeby, z braku poczucia celowości działania, sprawstwa, chęci podniesienia poczucia zadowolenia i satysfakcji z życia. Metamorfoza osobista ma prowadzić do lepszej jakości życia. Pracując indywidualnie z klientem zastanawiamy się, pracujemy nad ośmioma głównymi obszarami:

  • Czym jest zmiana dla Klienta
  • Samoświadomość oraz jak ją poszerzyć
  • Jakie nawyki i automatyzmy zakorzeniły się w życiu Klienta
  • Marzenia, cele i wartości, które są dla Klienta kluczowe i ważne
  • Jak zaplanować działania, aby osiągnąć wyznaczony cel zmiany
  • Co motywuje Klienta do ponoszenia energii, czasu i wysiłku związanego
  • Czym są porażki i czy są niezbędne w procesie zmiany
  • Jaką nową wartość zyskał Klient po osiągnięciu założonego celu i jakie emocje mu towarzyszą w związku z zakończeniem procesu metamorfozy osobistej.

Zapraszam do współpracy, Maja Kornel

error: Treść jest chroniona !!